Aankoop

Wat is de bedenktijd?
Tijdens de bedenktijd kan het voorkomen dat de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maakt. De bedenktijd heeft een duur van drie dagen. De bedenktijd is wettelijk bepaald.

De bedenktijd begint op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. 


Wat houdt 'kosten koper' in?
Kosten koper, afgekort K.K. houdt in dat de koper alle kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. Dit omvat o.a. de kosten voor de levering bij de notaris, de overdrachtsbelasting en de kosten voor de financiering. 


Wat betekent ‘onder bod’ zijn?
Als er wordt aangegeven dat de woning ‘onder bod’ is, betekent dit dat er een serieuze kandidaat is waarmee de makelaar namens de verkopende partij in onderhandeling is, dit houdt in dat er op dat moment geen biedingen zijn toegestaan op de woning. 


Verkoop

Wat is courtage?

Courtage is de vergoeding die wij vragen voor de begeleiding bij de aan- of verkoop van een woning.

Wat doet een VvE (Vereniging van Eigenaren)?
Koop je een appartement, dan koop je een deel van een gebouw. Samen met alle buren ben je verplicht deel te nemen aan de Vereniging van Eigenaren (VvE), omdat je samen eigenaar bent van het gehele complex. De VvE zorgt onder meer voor verzekeringen en het onderhoud van het complex en reserveert daar geld voor. 

Onderhandeling

Wanneer ben ik in onderhandeling?
Als je in onderhandeling bent dan heeft de verkoper gereageerd op je bod, dit kan zijn door een tegenbod te doen of door aan te geven dat jullie in onderhandeling zijn. 

Je bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Wat is erfpacht?
Als je een huis koopt, kan het voorkomen dat dit gepaard gaat met erfpacht. Dit houdt in dat de grond, geen eigendom van jou is. Je hebt de grond in bruikleen. Een voordeel hiervan is dat je vaak minder betaalt voor de woning, wel moet je jaarlijks een vergoeding betalen, dit wordt ook wel erfpachtcanon genoemd. Het kan zijn dat de erfpacht voor een bepaalde periode, of zelfs eeuwigdurend, is afgekocht. Dan betaalt je dus geen vergoeding voor het gebruik van de grond.